Peygamberler-Tarihi--Şeytan'ın İlk Oyunu ve İnsanın İlk Günahı

Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--Allah, Hz. Adem'e eş olarak Havva'yı yarattı. Onların cennetteki hayatı ve Şeytan'ın onlara oynadığı oyun, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde belirtilmektedir:

Araf Suresinden:

“ 'Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.' Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: 'Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, melek olmanızı veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim' diye ikisine yemin etti. Böylece onların yanılmalarını sağladı. Ağaçtan meyva tattıklarında, ayıp yerleri kendilerine göründü, Cennet yapraklarından oralarını örtmeye koyuldular. Rableri onlara: 'Ben sizi ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytan'ın size apaçık düşman olduğunu söylememiş miydim? diye seslendi. Her ikisi (Şeytan ile insan): 'Rabbimiz, kendimize yazık ettik, bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz' dediler. Allah buyurdu: 'Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. Orada yaşar, orada ölür ve oradan dirilip çıkarılırsınız (Araf, 7/19-257).

Görüldüğü gibi, her şey, ayetlerde açıkça anlatılmıştır. Hazreti Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına ve yeryüzüne gönderilmesine (ya da "sürülmesine"), Şeytan neden olmuştur. Artık Adem ve Havva'nın çocukları burada doğup burada ölecekler; kıyamete kadar Şeytan'la mücadelelerini burada sürdüreceklerdir. Zaman zaman kendilerine Yüce Allah tarafından peygamberler gönderilerek, doğru yola çağrılacaklar ve Şeytan'a karşı uyarılacaklardır.
Doğru yolu seçenler için, Cennet'te başlamış olan insan macerası yine Cennet'te sürecektir.

İnsan İnsana İlk Mücadele:

İnsanla Şeytan arasındaki sonsuz mücadele devam ederken, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Habil ile Kabil arasında, başka bir mücadele basladı. İnsanın başka bir insanla olan bu ilk mücadelesi, maalesef ölümle sonuçlandı. Kabil katil, Habil maktul oldu. Kur'an-ı Kerim'in anlatımı ile: "(Kabil) Kardesini öldürmekle nefsine uydu ve onu öldürerek, zarara uğrayanlardan oldu. (Maide, 5/30)

Bu acı olaydan sonra, yeryüzündeki ilk insan olan Hazreti Adem'e ilk peygamberlik vazifesi de verildi. (http://peygambertarihi.blogspot.com)


Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--Peygamberler-Tarihi--

Stumble Upon Toolbar

Hiç yorum yok:

Cep Telefonunuza İçerik Ekleyin: